Spirituell Hypnosterapi

Spirituell hypnoterapi

En högre vägledning.

 

Syftet med spirituell hypnoterapi är att få en högre vägledning, riktningen mot den "sanna" vägen,

energi healing, och möjligen bli av med allt du inte behöver för att kunna leva ett fridfullt liv.

Hur vi än vrider på det så är vi någon form av energi på ett högre plan och jag kallar det spirituell energi.

En formbar energi som skulle kunna manifistera sig på oändliga sätt om vi bara hade haft den kunskapen.

 

Och kanske vi har? kanske det är så att vi skulle kunna kommunicera med denna gemensamma energikälla om vi bara visste hur.

 

 

Livet mellan livet terapi.

 

Det är många som söker sig till olika spirituella formar i sitt sökande på livets mening.

Livet mellan liven terapi fungerar inte på samma sätt som en vanlig tidigare liv session.

En förutsättning är att klienten gjort förberedande tidigare liv regressioner 3-4 st eller om klienten haft en upplevelse genom ett sådant förlopp, så finns förutsättningarna som gör att klienten också kan öppna upp sin intutiva mottaglighet ännu mer.

 

Tidigare liv med änglar.

 

En tidigare liv session med änglar, denna session skiljer sig en del ifrån en vanlig tidigare liv session.

 

Här kan du känna närvaron av änglarna runt dig genom hela din session och du kan får ta emot budskap eller att änglarna kanaliserar direkt till dig.

 

Denna spirituella resa med änglarna har en stor healende effekt.

 

Den spirituella upplevelsen kommer du att bära med dig hela livet och möjligt kommer den att förändra ditt liv.

Tro mig!

© Copyright 2015. All Rights Reserved